Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste verkkokaupalle FinnCabinova - liesivahti - spisvakt

Tietosuojalauseke Finncabinova

1 REKISTERINPITÄJÄ Rekisterinpitäjä on Finncabinova (y-tunnus1091964-3). Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Ilpo Sipilä, toimitusjohtaja Osoite: Rakuunatie 52 Puhelin: 0400-822997 Sähköposti: ilpo.sipila@finncabinova.com

2 REKISTERIN NIMI Rekisterin nimi on asiakkaat.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen.

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat: Rekisteröidyn tilauksen yhteydessä antamat tiedot; Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT) Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä: Vastaanottavan yhtiön nimi ja osoite Toimitusosoite Puhelinnumero Mahdollisesti myös etunimi, sukunimi Vastaanottavan yhtiön ly-tunnus Sähköpostiosoite * Laskutusosoite

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti: - Viimeisen tilauksen jälkeen rekisteröidyn tilaajan perustiedot (nimi, sukunimi) säilytetään enintään viisi vuotta; - Viimeisen tilauksen jälkeen rekisteröidyn tilaajan muut tiedot säilytetään enintään kymmenen vuotta.

8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisteriin sisältyviä tietoja ei luovuteta Finncabinovan ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään salasanalla suojattussa tietokoneessa. Henkilötietoja sisältävä tietokanta saattaa olla myös ulkopuolisessa tiedontallennuslaitteessa, jolloin tietokanta on salasanalla suojatussa osiossa.

Sekretessförklaring Finncabinova

1 REGISTRAR Registraren är Finncabinova (affärs-ID 1091964-3). Kontaktperson för registreringsfrågor är: Ilpo Sipilä, VD och koncernchef Adress: Rakuunatie 52 Telefon: 0400-822997 E-post: ilpo.sipila@finncabinova.com

2 REGISTERENS NAMN Registrets namn är kunder.

3 SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONLIGA DATA Styrenheten behandlar personuppgifter för syften relaterade till hanteringen av den registeransvariges kundrelationer.

4 RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande: Information tillhandahålls i samband med en registrerad order; Den registrerades legitima intresse som nämns ovan är baserad på ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den registeransvarige som härrör från den registrerades behandling och när behandlingen är för ändamål som den registrerade rimligen kunde ha förväntat sig vid tidpunkten och i ett lämpligt förhållande.

5 DATAINNEHÅLL PÅ REGISTRET (PERSONLIGA DATA-GRUPPER SOM SKALL BEHANDlas) Registret innehåller följande personuppgifter för alla registrerade: Mottagande företagets namn och adress Leveransadress Telefonnummer Eventuellt också förnamn, efternamn Ly ID på det mottagande företaget E-postadress * Faktureringsadress

6 GÄLLANDE KÄLLOR MED INFORMATION Den registrerande basinformationen och kontaktinformationen erhålls från den registrerade själv.

7 RETENTION PERIOD OF PERSONAL DATA De uppgifter som samlats in i registret ska endast förvaras så länge och i den utsträckning det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla syften för vilka uppgifterna samlades in. Personuppgifter som samlas in i registret kommer att lagras i enlighet med följande lagringsperioder: - Efter den sista beställningen kommer den registrerade abonnentens grunduppgifter (namn, efternamn) att förvaras i högst fem år; - Andra uppgifter från den registrerade abonnenten efter den sista beställningen kommer att lagras i högst tio år.

8 Mottagare av personuppgifter (mottagargrupper) OCH regelbundna avslöjanden av information Informationen i registret kommer inte att lämnas utanför Finncabinova.

9 PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET Personuppgifter lagras på en lösenordsskyddad dator. Databasen som innehåller personlig information kan också finnas på en extern datalagringsenhet, i vilket fall databasen finns i en lösenordsskyddad partition.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

"FinnCabinova - liesivahti - spisvakt" toimitusehdot

Toimitusehdot (voimassa 1.10.2018 alkaen)

Verkkokauppa: Finncabinova (y-tunnus 1091964-3) myy Finncabinovan verkkokaupassa (myCashflow) Prefi liesivahtituotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminenn ja maksaminen: Tuotteet tilataan Finncabinovan verkkokaupassa (myCashflow) valitsemalla tuote ja maksamalla verkkokaupassa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä.

Tilaus- ja maksuvahvistus: Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Toimitustapa ja -kulut: Tilauksesi toimituskulut näet tilauksen yhteydessä maksutiedoissa. Toimitamme tilaukset postitse lähimpään postipisteeseen ja tarvittaessa myös lähetystunuksen seurantaa varten.

Toimitusaika: Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen ovat tilauksesta ja varastotilanteesta johtuen 2-5 päivää. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Poikkeavista toimitusajoista otamme yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse.

Vaihto- ja palautusehdot: Sinulla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa koko tilauksesi 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä, asentamattomia ja myyntikelpoisia tuotteita. Ota tällaisissa tilanteissa aina yhteyttä myyjään. Kaikista palautuksista on aina sovittava Finncabinova kanssa etukäteen. Reklamointiaika tuotteen noudosta on 14 päivää. Finncabinova ei korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja. Finncabinova ei lunasta postiennakolla lähetettyjä palautuksia.

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla osoitteesta ilpo.sipila@finncabinova.com, tai puhelimella 0400822997

Ongelmatilanteet: Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa vaihto- ja palautusehdoissa mainituille tahoille. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

Leveransvillkor (gäller från 1 oktober 2018)

Nätbutik: Finncabinova (affärs-ID 1091964-3) säljer Prefi spisprodukter till vuxna individer i Finland i Finncabinova onlinebutik (MyCashFlow). Produktpriserna inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranskostnader.

Beställning och betalning: Produkter beställs i Finncabinova onlinebutik (MyCashFlow) genom att välja produkten och betala i onlinebutiken. All kundinformation behandlas konfidentiellt. Kontaktinformationen som begärs i samband med beställningen kommer inte att användas för annat än leveransen av beställningen eller för att klargöra eventuella oklarheter i den. När du beställer från onlinebutiken måste du läsa och förbinda dig till de leveransvillkor som gällde vid den tiden. Användning av tjänsten kräver inte registrering.

Beställnings- och betalningsbekräftelse: Efter en lyckad beställning skickas en orderbekräftelse till din e-post. För att skicka bekräftelsemeddelanden måste du ange en e-postadress när du beställer.

Leveransmetod och kostnader: Du kan se leveranskostnaderna för din beställning i betalningsinformationen när du beställer. Vi levererar beställningar per post till närmaste postkontor och vid behov också för spårning av fraktkoden.

Leveranstid: Våra vanligaste leveranstider till Finland är 2-5 dagar på grund av order- och lagersituationen. Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller indirekt besvär orsakade av förseningar. För olika leveranstider kommer vi att kontakta kunden per telefon.

Bytes- och returvillkor: Du har enligt finska konsumentskyddslagen rätt att returnera hela din beställning inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen. Returrätten gäller endast oanvända, omonterade och säljbara produkter i originalförpackningen. I sådana situationer ska du alltid kontakta säljaren. Alla returer måste alltid avtalas med Finncabinova i förväg. Reklamationsperioden för att hämta produkten är 14 dagar. Finncabinova ersätter inte kostnaderna för returen. Finncabinova löser inte in retur som skickats kontant vid leverans.

Du kan bäst nå oss via e-post på ilpo.sipila@finncabinova.com, eller via telefon 0400822997

Problemssituationer: Om produkten går förlorad eller skadad under transport eller på annat sätt inte motsvarar din beställning, måste du meddela de parter som nämns i byte- och returvillkoren inom 14 dagar efter felet. Om paketet är skadat i posten måste ett klagomål göras om produkten till posten omedelbart.